1. Thời gian vận chuyển
Thông thường chothuoconline.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 1-7 ngày làm việc kể từ khi chothuoconline xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  1. Nhân viên chothuoconline liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.
  2. Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  3. Số lượng đơn hàng của chothuoconline tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bịchậm.
  4. Đối tác cung cấp hàng cho chothuoconline chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.
  5. Đối tác vận chuyển hàng hóa cho chothuoconline bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

2. Về phí vận chuyển
Về phí vận chuyển, chothuoconline sẽ nhờ dịch vụ giao nhận của các công ty vận chuyển và phí sẽ được tính theo phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó.

Bản quyền @ 2022 thuộc về Công Ty TNHH thương mại và dược phẩm Thủy An